Norweska firma, Norwegia - informacje+47 239 62 127
Menu Biznes w Norwegii
Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR
Myślisz o założeniu firmy?
Pomagamy załatwić konieczne formalności.
Pozwól sobie pomóc i skup się na rozwijaniu swojego biznesu!
Zostaw nam numer telefonu - skontaktujemy się z Tobą!
Do zarejestrowania firmy AS niezbędne będą RETT KOPI paszportów wszystkich udziałowców, którzy nie posiadają norweskich numerów personalnych.

Proszę wypełnić WSZYSTKIE pola w poniższej tabeli.

Dane o firmie

Nazwa firmy

(Obowiązkowo powinna zawierać informację o formie działalności firmy, tj. "AS".)
Adres rejestracji firmy
(najczęściej ten sam, co adres zamieszkania właściciela)
Adres do korespondencji
(najczęściej ten sam, co adres zamieszkania właściciela)
Ogólny zakres działalności firmy
(np. prace budowlane, sprzątanie pomieszczeń użytkowych, handel, malowanie, hydraulika i remonty łazienek, instalacje elektryczne, kładzenie płytek, paneli, etc.)


Dane o firmie


Do założenia firmy typu AS potrzeba co najmniej 2 udziałowców. Jednym z nich może być właściciel, a drugim osoba, która nigdy nie będzie czerpać zysków
z firmy AS i jest potrzebna tylko do rejestracji firmy). Właściciel może posiadać 100 proc. akcji firmy i mieć nad nią całkowitą kontrolę.
Imię (imiona) i nazwisko
Imię (imiona) i nazwisko

Norweski numer personalny

(jeśli posiada)

Norweski numer personalny

(jeśli posiada)

Adres zamieszkania

w Norwegii

Adres zamieszkania

w Norwegii

Adres zamieszkania

w Polsce

Adres zamieszkania

w Polsce

E-mail


E-mail


Nr telefonu


Nr telefonu

Dodaj udziałowca
(możesz dodać dowolną ilość udziałowców, podaj w takiej kolejności jak w formularzu udziałowców oddziel enterem a informację konkretnego udziałowca przecinkiem. Przed kolejnym udziałowcem wpisz cyfrę 3,4,5 itd.).


Dane o firmie


Istnieje możliwość wybrania tylko jednej osoby do jednej funkcji.
Osoba kontaktowa i
Udziałowiec 1
Udziałowiec 2

Inny udziałowiec
(wpisz numer)
Prezes Rady Nadzorczeji
Udziałowiec 1
Udziałowiec 2

Inny udziałowiec
(wpisz numer)
Dyrektor firmy i
Udziałowiec 1
Udziałowiec 2

Inny udziałowiec
(wpisz numer)
Możesz wybrać dowolną ilość udziałowców członków rady nadzorczej
i zastępców dyrektora (kolejnych członków oddziel przecinkiem).
Członek Rady Nadzorczej i
Udziałowiec 1
Udziałowiec 2

Inny udziałowiec
(wpisz numer)
Zastępca Dyrektora i
Udziałowiec 1
Udziałowiec 2

Inny udziałowiec
(wpisz numer)


Dane o firmie


Wpisz procentowy udział w akcjach spółki dla każdego z udziałowców. Jest możliwe, aby jedna osoba posiadała 100 proc. akcji firmy.

Suma nie może być większa 100 procent!
Udziałowiec 1: %
Udziałowiec 2: %
Dodaj procentowy udział innych udziałowców
(kolejnych udziałowców i procenty oddziel enterem np.

Udziałowiec 3: 20%
Udziałowiec 4: 10%)

Niniejszym potwierdzam zgodność informacji zawartych w powyższej tabeli ze stanem faktycznym. Świadom jestem, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za założenie firmy w oparciu o powyższe dane. Wiem, że rejestracja firmy jest związana z dodatkową opłatą z Bronnoysundregistrene w kwocie 6.797 NOK w związku z wpisem firmy do Foretaksregisteret.

Potwierdzam

Przeczytałem i akceptuję warunki Umowy.

Biznes w Norwegii

Założenie firmy w Norwegii wymaga wypełnienia jednego lub kilku dokumentów. Należy je następnie wysłać do urzędu w Brønnøysund, który przydziela nowej firmie numer organizacyjny. Jest to odpowiedni polskiego NIP-u i stanowi podstawę do rozpoczęcia biznesu w Norwegii. Z naszą pomocą zrobisz to bardzo szybko:


Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Otrzymasz fakturę na e-mail.
Dokonaj zapłaty.
Wypełnione dokumenty otrzymasz na e-mail.

Rejestracja firmy AS:

5.000 NOK + MVA*

*MVA - Merverdiavgift czyli podatek VAT, który w Norwegii wynosi 25 %.
x
Chcesz otworzyć biznes w Norwegii? Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy? Zapraszamy do kontaktu:
STRONA GŁÓWNA | INNE USŁUGI | INNE | KONTAKT