Norweska firma, Norwegia - informacje+47 239 62 127
Menu Biznes w Norwegii
Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR
Myślisz o założeniu firmy?
Pomagamy załatwić konieczne formalności.
Pozwól sobie pomóc i skup się na rozwijaniu swojego biznesu!
Zostaw nam numer telefonu - skontaktujemy się z Tobą!

Rozliczenie podatku w Norwegii

Zobowiązanie do złożenia corocznego zeznania podatkowego dotyczy zarówno norweskich przedsiębiorców, jak i osób mieszkających i pracujących w Norwegii. Ważne jest pamiętanie o terminowym rozliczeniu rocznym i skorzystanie z dostępnych odliczeń, gdyż niewysłanie zeznania w określonym czasie oznacza, że Skatteetaten samodzielnie obliczy podatek, nie uwzględniając żadnych ulg.

W naszej zakładce przedstawiamy informacje dotyczące tego jak rozliczyć podatek w Norwegii – terminów związanych ze składaniem zeznania podatkowego, niezbędnych dokumentów oraz ulg podatkowych, które pomogą prawidłowo rozliczyć się z norweskim urzędem podatkowym.
ROZLICZENIE ROCZNE - DOKUMENTY ROZLICZENIE ROCZNE - TERMINY RODZAJE ROZLICZEŃ PENDLER ROZLICZENIE ZWYKŁE STANDARDFRADRAG KILDESKATT ULGA DLA RYBAKÓW I MARYNARZY KLAGE

ROZLICZENIE ROCZNE – DOKUMENTY

Rozliczenie podatku wymaga skompletowania szeregu niezbędnych dokumentów, które pomogą przedstawić wszystkie uzyskane dochody, a tym samym określić kwotę podatku do zapłaty lub do zwrotu. Czas oczekiwania na wydanie czy też tłumaczenie niektórych dokumentów trwa nawet kilka tygodni, dlatego ich kompletowanie warto rozpocząć na kilka tygodni przed złożeniem zeznania podatkowego.
Do rozliczenia należy dołączyć kopie wymaganych dokumentów opatrzone podpisem oraz numerem personalnym podatnika.
Dokumenty potrzebne do złożenia zeznania podatkowego:
 1. Sammenstiling.
 2. Årsoppgave.
 3. Selvangivelse.
Sammenstiling to zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych rachunków, które w styczniu otrzymuje pracownik. Dodatkowo pracodawca powinien co miesiąc przekazywać pracownikowi informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia i potrąconego z tego tytułu podatku. Selvangivelse to wstępne rozliczenie wysyłane przez urząd, a årsoppgave jest to wysyłana przez bank informacja o stanie konta podatnika.

Korzystając z przysługujących ulg trzeba również przedstawić dokumenty potwierdzające zasadność odliczeń np.:
 1. bilety lotnicze/autobusowe,
 2. rachunki za prąd,
 3. rachunki za czynsz,
 4. rachunki za opłaty za przedszkole.
Szczegółowe wymagania odnośnie dokumentów, które należy dołączyć do zeznania podatkowego zależą od odpisów, z których korzysta podatnik. W zależności od tego, jakie ulgi podatkowe w Norwegii nam przysługują można odliczyć np. koszty wynajmu mieszkania, koszty podróży do miejsca stałego zamieszkania czy odsetki od zaciągniętego kredytu.

ROZLICZENIE ROCZNE – TERMINY

Rozliczenie podatku powinno zostać złożone w wyznaczonych przez norweski urząd terminach – do 30 kwietnia lub w przypadku właścicieli firm do 31 maja.
Niezastosowanie się do obowiązujących terminów wiąże się z wyliczeniem podatku przez urząd, który nie uwzględnia przysługujących ulg podatkowych. Oznacza to, że wyliczenia przekroczą niezbędne minimum, a podatnik najczęściej traci prawo do odwołania od wyniku rozliczenia. Automatyczne rozliczenie podatku oznacza również dłuższe oczekiwanie na ewentualny zwrot podatku, który może zostać opóźniony nawet o pół roku, dlatego w takiej sytuacji należy wysłać do urzędu formularz uzasadniający opóźnienie.

Jeśli informacje zawarte we wstępnym rozliczeniu (Selvangivelse) odpowiadają stanowi faktycznemu, nic więcej nie trzeba robić. Jednak jeśli podatnik chce wprowadzić jakieś zmiany, powinien zrobić to na otrzymanym formularzu lub za pomocą portalu altinn.no, który umożliwia elektroniczne złożenie zeznania.

Warto zdecydować się na rozliczenie podatku przez Internet, ponieważ zeznania złożone drogą elektroniczną rozpatrywane są w pierwszej kolejności, a zwrot można otrzymać nawet w czerwcu.

RODZAJE ROZLICZEŃ

Osoby pracujące albo prowadzące działalność gospodarczą powinny wiedzieć, jak rozliczyć podatek w Norwegii. Składając roczne zeznanie podatkowe, mogą skorzystać z odliczeń umożliwionych przez ulgi podatkowe w Norwegii, które obniżą podstawę opodatkowania. Aby odliczyć niektóre koszty, do złożonego w wyznaczonym terminie rozliczenia należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające zasadność ich poniesienia. Rodzaje rozliczeń w Norwegii

PENDLER

Status PENDLER może uzyskać każdy, kto pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą w Norwegii, jednocześnie regularnie odwiedzając rodzinę w kraju ojczystym. Wyjazdy powinny mieć miejsce co najmniej raz do roku.
Norweskie przepisy jako rodzinę definiują:
- współmałżonka oraz dzieci (w przypadku osób w związkach małżeńskich),
- rodziców (w przypadku osób, które nie ukończyły 21 roku życia).
Osoby samotne, które spełniają określone warunki, także mogą ubiegać się o przyznanie statusu PENDLER. W takim przypadku konieczne jest posiadanie dwóch gospodarstw domowych – adresu stałego zamieszkania w Polsce oraz mieszkania w Norwegii o powierzchni nieprzekraczającej 30 m2 na osobę. Co może odliczyć PENDLER? Rozliczenie podatku jako PENDLER wymaga skompletowania niezbędnych dokumentów:
 1. zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych podatków (sammenstiling),
 2. årsoppgave (informacja o stanie konta),
 3. zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce,
 4. zaświadczenie o zameldowaniu w Norwegii,
 5. akt własności lokalu w Polsce albo umowa wynajmu,
 6. akt ślubu (osoby w związkach małżeńskich),
 7. akt urodzenia dzieci (osoby posiadające dzieci),
 8. potwierdzenia podróży (bilety, opłaty za przejazd przez bramki),
 9. umowa najmu mieszkania w Norwegii (z wyszczególnionym metrażem),
 10. rachunki za czynsz,
 11. rachunki za prąd.
Warto pamiętać, że niektóre dokumenty takie jak akt ślubu czy akty urodzenia dzieci powinny zostać przetłumaczone na język angielski lub norweski. Ważność tłumaczeń przysięgłych wynosi dwa miesiące.

ROZLICZENIE ZWYKŁE

Osoby, którym nie przysługują inne odliczenia korzystają z rozliczenia zwykłego. Rozliczenie zwykłe - dla kogo? Dokumenty niezbędne do rozliczenia zwykłego w Norwegii:
 1. zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych wydatków (sammenstiling),
 2. wstępnie rozliczone zeznanie (Selvangivelse),
 3. informacja o stanie konta (årsoppgave),
 4. potwierdzenie ze szkoły/przedszkola,
 5. potwierdzenie z banku/instytucji, w której zaciągnięto kredyty,
 6. potwierdzenie z instytucji, w której posiada się papiery wartościowe, depozyt.
Osoby, które zamierzają odpisać odsetki od kredytów zaciągniętych w Polsce powinny przetłumaczyć zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek na język angielski lub norweski.

STANDARDFRADRAG

Standardfradrag umożliwia odliczenie 10% podatku od dochodów z tytułu zatrudnienia, jednak kwota ulgi nie może przekroczyć 40 000 NOK.
STANDARDFRADRAG – DLA KOGO? Dokumenty niezbędne do ulgi 10%:
 1. zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych rachunków (sammenstiling),
 2. wstępnie rozliczone zeznanie (Selvangivelse),
 3. informacje o stanie konta.
Warto pamiętać, że w roku 2019 po raz ostatni można skorzystać ze Standardfradrag – ulga 10% zostaje zastąpiona przez PAYE, czyli nowy system podatkowy dla pracowników zagranicznych.

KILDESKATT

Kildeskatt to forma opodatkowania polegająca na opodatkowaniu dochodów z tytułu pracy pracowników zagranicznych (arbeidsinntekt). Kildeskatt wynosi 25% z wynagrodzenia uzyskanego w Norwegii, w tym 8,2% Trygdeavgift. KILDESKATT – DLA KOGO? Płatnikiem podatku jest norweski pracodawca, który wypłacając wynagrodzenie automatycznie potrąca 25% podatku i odprowadza go do urzędu.

Osoby, które nie chcą korzystać z tej formy rozliczenia mogą w dowolnym czasie zmienić sposób rozliczenia z norweskim urzędem za pomocą Skattekort.

Charakterystyczny dla Kildeskatt jest brak obowiązku składania rozliczenia rocznego, co wiąże się z brakiem możliwości dokonania odliczeń. Osoby rozliczające się za pomocą Kildeskatt m KILDESKATT – KOGO NIE DOTYCZY?

ULGA DLA RYBAKÓW I MARYNARZY

Særskilt fradrag to specjalna ulga dla norweskich rybaków i marynarzy, która umożliwia rozliczenie podatku z uwzględnieniem odliczenia od podstawy opodatkowania 30% uzyskanego dochodu.
Limity odpisów z tytułu tej ulgi wynoszą: Aby rozliczyć podatek w Norwegii korzystając z ulgi dla rybaków i marynarzy należy przebywać na pokładzie statku przez minimum 130 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Rozliczenie podatku z ulgą Særskilt fradrag można łączyć z innymi przysługującymi odliczeniami.

KLAGE

Osoby, które złożyły rozliczenie podatku w wyznaczonym terminie, w razie nieprawidłowości we wstępnych wyliczeniach urzędu, mają prawo do złożenia odwołania. Klage należy przesłać w ciągu sześciu tygodni po dacie otrzymania pisma. Można to zrobić drogą elektroniczną za pomocą portalu Altinn.no albo bezpośrednio we właściwym urzędzie, który wystawił Selvangivelse.
Błędnie naliczony podatek należy opłacić, ponieważ w innym przypadku urząd naliczy karne odsetki za czas oczekiwania na decyzję w sprawie złożonego odwołania. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku urząd wystawia poprawne rozliczenie i zwraca nadpłacony podatek.
Odwołania złożone w terminie sześciu tygodni od otrzymania wstępnie rozliczonego zeznania rozpatrywane są w ciągu trzech miesięcy. Należy pamiętać, że każde odwołanie traktowane jest indywidualnie i ogólnie przyjęte normy nie zawsze mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Klage z właściwie udokumentowanymi zmianami złożone przed upływem dwunastu miesięcy po otrzymaniu Selvangivelse zazwyczaj są rozpatrywane na korzyść podatnika. Po upływie tego czasu urząd ma prawo nie rozpatrywać odwołania, a wpływ na ostateczną decyzję w tej sprawie mają okoliczności, które spowodowały opóźnienie w złożeniu Klage, rodzaj wykazanego błędu oraz argumentacja podatnika.
Anuluj odpowiedź
42 komentarze
Fioona
Jakie dokumenty do rozliczenia podatku w Norwegii trzeba złożyć w urzędzie skarbowym?
Odpowiedz
Amandi3
Zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconej zaliczki na podatek dochodowy (Lønnsoppgave), informacja o stanie konta (Årsoppgave) oraz wstępnie rozliczone zeznanie (Skattemelding).
Renaa
stawki podatkowe w Norwegii - potrzebuje, żeby ktoś mi je wypisał dokładnie.
Odpowiedz
Kacper1984
Dołączam się do pytania, tylko trochę innego. Co muszę zrobić aby być rezydent podatkowy w Norwegii?
Bartole525
To jak użytkownicy - czy w Norwegii są wysokie podatki? inni mówią, że tak inni, że nie i sam nie wiem co o tym myśleć.:)
Odpowiedz
Lipzz
Z tym to różnie, zależy od działalności jaką prowadzisz. Ciężko powiedzieć tak na 100%
Melani932
No, no muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe i treściwe są wasze artykuły! :)
Odpowiedz
LimeSpicy
Zgadza się!
Radani3
jak sprawdzić norweskie składki podatkowe - muszę koniecznie to zrobić...
Odpowiedz
Tomatoo93
Przesyłam Ci stronkę gdzie wszystko sprawdzisz wraz z podatkiem: https://www.altinn.no/
Andzelika88
Jeśli już jest temat po podatkach - to ile się czeka na zwrot podatku z Norwegii?
Berni
Ej, a powiedzcie ile można zarobić w Norwegii bez podatku. Jestem ciekawy. ;)
Domeano34
Jak wyliczę Ile zapłacę podatku w Norwegii ? Jest jakiś kalkulator?
Odpowiedz
Mateuszz
No dobra ja już mam zapłacone podatki, jakaś nadwyżka jest. Kiedy wypłacają zwrot podatku w Norwegii?
Zapraszam
Zapraszam do mnie: uregulowanie podatków w Norwegii krok po kroku nie jest mi obce. Na każde pytanie wam odpowiem i doradzę co i jak.:)
Mycha999
U mnie niby jest kwota wolna od podatku Norwegia, ale i tak otrzymałem z urzędu zawiadomienie do zapłaty podatku, co jest nie tak?
Karolinaaa
Ktoś ma jakiś wykres jakie podatki płaci się w Norwegii?
Odpowiedz
Daniele
O też bym poprosił o takie coś, przydałoby się na pewno!
Paweł33
Czołem któż mi jest w stanie pomóc w uregulowanie podatków Norwegia? Jestem zielony w tych tematach, a potrzebuje to ogarnąć ja najszybciej. :)
Odpowiedz
NorwegiaConsulting
Cześć Paweł, zapraszam do kontaktu z naszą firmą. Pomożemy Ci w tym temacie: post@norwegiaconsulting.pl
Bartek8
Do kiedy rozliczyć norweski podatek ??
Odpowiedz
Kasia6
Bodajże do 30 kwietnia.
Janina95
Szukam pomocy w rozliczeniu norweskiego podatku...
Odpowiedz
Karoll433
Szybkie pytanie ile procent wynosi podatek dochodowy w Norwegii
Odpowiedz
Non343
Szybka odpowiedż: Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Norwegii musi płacić 22% podatku dochodowego, do tego dochodzi również 11,4% składki na ubezpieczenie społeczne.
Nati
Gdzie rozliczyć norweski podatek? - podpowie ktoś?
Odpowiedz
Robes63
Hmm ,też jestem ciekawy...
Iweko11
Jakie są progi podatków w Norwegii?
Odpowiedz
Miroslea
Ja też jestem ciekawy jak podatek dochodowy w Norwegii jest liczony
Meek
Ktoś oferuje pomoc w rozliczeniu podatku ? Podatki w Norwegii dla działalności jednoosobowej.
Maja
Czy ja otrzymam jakiś zwrot podatku w Norwegii ? Do kiedy podatki w Norwegii kiedy rozliczyć
Odpowiedz
Jaka
Otrzyma Pani, jeśli wszystko będzie dobrze rozliczone.
ezno3
Hejo, Ile podatku płaci się w Norwegii?
Odpowiedz
Hania
Podatki w Norwegii wynoszą 22%
Janek
A może wiecie Jak wyliczyć norweskie składki podatkowe? norweskie uregulowanie podatków dla mnie to czarna magia. ;)
Hiis
Czołem wszystkich - Ile wynosi norweskie składki podatkowe?
Odpowiedz
Pawel
Norwegia podatek ciężko było CI go rozliczyc?
Huber3
Ile wynosi norweskie składki podatkowe? ktos cos?
Odpowiedz
anielka123
Zwrot podatku Norwegia - mam kilka pyta, ktoś pomoże?
Odpowiedz
Lenka
A jak rozliczyć norweskie składki podatkowe
fala44
Szukam kogoś, kto robi rozliczenia podatkowe firm Norwegia???
Odpowiedz
koniu33
Wpisz w google: Rozliczenie firmy w Norwegii, Rozliczanie firmy norwegia czy Norwegia rozliczenia firm, są fajne oferty, niektórzy pro bono robią:)
x
Chcesz otworzyć biznes w Norwegii? Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy? Zapraszamy do kontaktu:
STRONA GŁÓWNA | INNE USŁUGI | KONTAKT