Norweska firma, Norwegia - informacje+47 239 62 127
Menu Biznes w Norwegii
Polski program do wystawiania norweskich FAKTUR
Myślisz o założeniu firmy?
Pomagamy załatwić konieczne formalności.
Pozwól sobie pomóc i skup się na rozwijaniu swojego biznesu!
Zostaw nam numer telefonu - skontaktujemy się z Tobą!
Proszę wypełnić WSZYSTKIE pola w poniższej tabeli.

Dane o firmie


Nazwa firmy w Norwegii

(Obowiązkowo powinna zawierać nazwisko właściciela firmy, np. Kowalski Bygg, Nowak Renhold, etc.)

Adres rejestracji firmy

(najczęściej ten sam, co adres zamieszkania właściciela)

Adres do korespondencji

(najczęściej ten sam, co adres zamieszkania właściciela)

Ogólny zakres działalności firmy

(np. prace budowlane, sprzątanie pomieszczeń użytkowych, handel, malowanie, hydraulika i remonty łazienek, instalacje elektryczne, kładzenie płytek, paneli, etc.)


Dane o firmie


Nazwa firmy w Polsce

(Należy wpisać pełną nazwę firmy)


Numer NIP


Adres rejestracji firmy

(najczęściej ten sam, co adres zamieszkania właściciela)

Ogólny zakres działalności firmy

(np. prace budowlane, sprzątanie pomieszczeń użytkowych, handel, malowanie, hydraulika i remonty łazienek, instalacje elektryczne, kładzenie płytek, paneli, etc.)

Imię/imiona i nazwisko właściciela firmy


Numer PESEL właściciela/właścicieli firmyDane o firmie


Imię (imiona) i nazwisko
Norweski numer personalny

(jeśli posiada)

Norweski adres zamieszkania

(ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, komuna)

Polski adres zamieszkania

(tylko dla osób, które nie mają norweskiego numeru personalnego)

E-mail


Nr telefonu


Niniejszym potwierdzam zgodność informacji zawartych w powyższej tabeli ze stanem faktycznym. Świadom jestem, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za założenie firmy w oparciu o powyższe dane.

Potwierdzam

Przeczytałem i akceptuję warunki Umowy.

Firma w Norwegii

Założenie firmy w Norwegii wymaga wypełnienia jednego lub kilku dokumentów. Należy je następnie wysłać do urzędu w Brønnøysund, który przydziela nowej firmie numer organizacyjny. Jest to odpowiedni polskiego NIP-u i stanowi podstawę do rozpoczęcia biznesu w Norwegii. Z naszą pomocą zrobisz to bardzo szybko:


Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Otrzymasz fakturę na e-mail.
Dokonaj zapłaty.
Wypełnione dokumenty otrzymasz na e-mail.

Cena rejestracji NUF-a:

4.000 NOK + MVA*

*MVA - Merverdiavgift czyli podatek VAT, który w Norwegii wynosi 25 %.
x
Chcesz otworzyć biznes w Norwegii? Potrzebujesz kompleksowej obsługi Twojej firmy? Zapraszamy do kontaktu:
STRONA GŁÓWNA | INNE USŁUGI | KONTAKT